Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Nedir?

ITIL v3, Bilgi Teknolojileri (BT) alanındaki hizmetlerde, bütün dünyaca en iyi uygulamalar (Best Practices) olarak kabul edilmiş yönetim becerileri topluluğunun üçüncü versiyonudur.

İlk versiyonu 1980 yılında İngiltere’de, BT yönetimi ve idaresine yönelik en iyi uygulamalardan oluşan bir çatıyı anlatan basit bir el kitabı idi. ITIL v2 ile biraz daha geliştirilen ITIL pratikleri daha çok BT işlemleri (IT Operations) odaklı iken, ITIL v3 ile BT’yi sadece iş hedeflerini destekleyen bir hizmet olarak ele alır. Bu nedenle ITIL v3 sertifikasyonu sadece BT Hizmetlerinde görev alan kişilerin değil, iş süreçlerinde BT ile hizmet veren veya hizmet alan idareci ve yöneticilerin de bu eğitimi almaları ve sertifika edinmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir.

Bu çatı yapıda en çok duyacağımız kelime Hizmet (Service) kelimesidir. Bir hizmeti düşünürken, ITIL kurslarında da en çok bu örnek verilir, işçileri işyerine veya öğrencileri okula taşıyan araç servis hizmetini göz önünde bulundurabilirsiniz. Zaten taşıma değil de servis olarak adlandırılması da bu anlamda yerinde olmuştur.

ITIL v3 çatısı 5 ana süreçten oluşur:

1.         ITIL Service Strategy (ITIL Hizmet Stratejisi)

2.         ITIL Service Design (ITIL Hizmet Dizaynı)

3.         ITIL Service Transition (ITIL Hizmet Geçiş Süreçleri)

4.         ITIL Service Operation (ITIL Hizmet İşlemleri)

5.         ITIL Continual Service Improvement (ITIL Sürekli (Aralıksız) Hizmet Geliştirme)

Her ne kadar sıralı bir liste halinde yazmış olsak da bu süreçler sıralı değil, bir yaşam döngüsü içinde birbiri ile iç içe geçmiş süreçlerdir. Elbette bazı süreçler başka süreçlerin başlaması için öncelik olabilir. Süreçleri daha iyi anlamak için aşağıdaki şekli inceleyebilirsiniz.

ITILv3Foto_1

Şimdi bu süreçlerin kısaca neleri içerdiğine bir göz atalım.

1.         ITIL Service Strategy (ITIL Hizmet Stratejisi)

            Bu süreç yukarıdaki şekilde de görebileceğiniz üzere ITIL süreçlerinin merkezindedir. Yani diğer bütün süreçler, business case diye anılan, karar vericileri aydınlatmaya yönelik  iş odaklı tartışmalar ile genellikle belgeye dökülerek ortaya çıkarılan iş hedeflerine, gereksinim yönetimi ve hizmet yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. Aşağıdaki alt süreçlerin ele alındığı bölümdür. Alt bölümleri tek tek anlatımı bu makaled yapılmayacaktır.

Eğitim ve Sınav Konuları: Talep Yönetimi, Finans Yönetimi, İş İlişkileri Yönetimi, Hizmet Portfolio Yönetimi

ITILv3Foto_2

2.         ITIL Service Design (ITIL Hizmet Dizaynı)

BT politikalarının, mimarisinin ve belgelenmesinin üretimini ve devamlılığını sağlayıcı düzenlemelerin yapıldığı bölümdür. Aşağıdaki alt süreçlerin ele alındığı bölümdür. Alt bölümleri tek tek anlatımı bu makaled yapılmayacaktır.

Eğitim ve Sınav Konuları:  Hizmet Katalog Yönetimi, Hizmet Seviye Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Erişilebilirlik Yönetimi, BT Hizmet İyileştirme Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi.

ITILv3Foto_3

3.         ITIL Service Transition (ITIL Hizmet Geçiş Süreçleri)

Hizmetlerin iş ortamına geçişi ile ilgili süreçlerde değişiklik ve sürüm yönetimine odaklanan süreçtir. Aşağıdaki alt süreçlerin ele alındığı bölümdür. Alt bölümleri tek tek anlatımı bu makaled yapılmayacaktır.

Eğitim ve Sınav Konuları: Bilgi Yönetimi, Değişim Yönetimi, Hizmet Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi, Sürüm ve Dağıtım Yönetimi, Geçiş Planlama ve Destek.

4.         ITIL Service Operation (ITIL Hizmet İşlemleri)

Hizmet desteğinin ve hizmet ulaştırma ile ilgili süreçlerin ele alındığı süreçtir. Bu bölüm bir nevi BT ye yönelik Service Desk (Hizmet Masası) takibi gibi işlemlerin nasıl yapılacağına dair düzenlemeleri içerir. Aşağıdaki alt süreçlerin ele alındığı bölümdür. Alt bölümleri tek tek anlatımı bu makaled yapılmayacaktır.

Eğitim ve Sınav Konuları: Olay Yönetimi, Problem Yönetimi, Durum Yönetimi, Talep Tamamlama, Erişim Yönetimi.

ITILv3Foto_5

5.         ITIL Continual Service Improvement (ITIL Sürekli (Aralıksız) Hizmet Geliştirme)

Bütün hizmet süreçlerini kapsayan bu süreç Hizmet Yönetiminin geliştirilmesini amaçlar. Daha çok yapılan işlemleri ölçerek süreçlerin iş hedeflerine uygunluğunu denetler, düzeltici tedbirlerin veya uygulanmayan veya hatalı uygulanan ITIL süreçlerinin uygulanmasını hedefler. Aşağıdaki alt süreçlerin ele alındığı bölümdür. Alt bölümleri tek tek anlatımı bu makaled yapılmayacaktır.

Eğitim ve Sınav Konuları: 7 adımda iyileştirme süreci

ITILv3Foto_6

ITIL v3 Foundation Sertifikasyon Sınavı

Sınav için kurs almanız zorunlu değil fakat alma imkanınız var ise almanızda da fayda var. Yukarıda gördüğünüz süreçlerin tanımsal olarak anlatıdığı genelde üç günlük bir eğitimin ardından 40 soruluk çoktan seçmeli bir online sınavdan %65 (26 doğru yanıt) başarı sertifika almanıza yeterli olacaktır. Sorumlu olunan konular her ana süreç altında Eğitim ve Sınav Konuları başlığı karşılarında verilenlerdir.

 

 

ITIL v3 Foundation Sonrasında Nereye Kadar Gidebilirim ?

ITILv3Foto_7

Kısaca yukarıdaki ITIL yol haritamızı anlatalım.

Şekilden de anlaşılacağı gibi, bir kere ITIL v3 Foundation Sertifikasını almamız temel şart. ITIL Expert’e giden yol için sağdan veya soldan giderek seçiminizi yapmanız gerekmektedir. Yukarıdaki Yeşil ve Gri alandaki her bir kutucuk kendi başına bir eğitim paketidir. Her kutunun içindeki rakamlar o eğitimden başarılı olmanız durumunda alacağınız ITIL kredisini göstermektedir. Toplamda 22 ITIL kredisi sizi ITIL Expert yapacaktır.

Umarım faydalı bir makale olmuştur. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere….

Murat GÜL…

About the Author

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir