Parola Aktarım Yöntemi – Sifreleme

Merhaba,

Bir çok durumda önemli bir şifreyi karşı tarafa gizli bir şekilde aktarmanız gerekmektedir. Bu aktarım sürecinin güvenli bir şekilde gerçekleştirme işlemlerini OpenSSL ile aşağıdaki yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Anahtar Üretimi

OpenSSL ile -aes256 parametresini kullanarak gizli anahtarın şifrelenmesi sağlanır.

openssl genrsa -aes256 -out private.key 4096
openssl rsa -in private.key -outform PEM -pubout -out public.pem

Anahtarın Gönderilmesi

Oluşturulan açık anahtar (.PEM) dosyasını e-posta yolu ile karşı tarafa iletilir ve teyit işlemini telefon üzerinde aşağıdaki komut ile gerçekleştirebilirsiniz.

openssl rsa -noout -text -inform PEM -in public.pem -pubin

Karsı Tarafın Anahtarı Sifrelemesi

Aşağıdaki komut ile karşı taraf test.txt dosyasının içerisindeki parolayı gönderdiğimi .PEM dosyası ile şifreler ve .ENC dosyasını muhatabına gönderir.

openssl rsautl -encrypt -inkey public.pem -pubin -in test.txt -out test.txt.enc

Desifre Edilmesi

Gönderilen .ENC dosyası aşağıdaki komut ile deşifre edilir ve ilgili parolaya erişilir. Bu sayede parolanın aradaki trafikte bir şekilde elde edilmesi engellenir ve güvenilir şekilde karşı tarafa iletilir.

openssl rsautl -decrypt -inkey private.pem -in test.txt.enc -out test.txt.dec

OpenSSL bir çok Linux sistemlerde bulunmaktadır, dilerseniz windows üzerinden de OpenSSL dosyaları indirilerek gerçekleştirilebilir.

İyi çalışmalar.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir