Routing (Yönlendirme) Temelleri Nedir, Bir Network’ler Arasında Nasıl Yönlendirme Yapılır, Routing Giriş, Lab 8.1:

Şu ana kadar birçok network konusunu sizler ile paylaştım. Bu konulardan her birisi kuracağınız her network’te yeri geldikçe önemine göre kullanılacak konulardır. Yeni bir router ya da switch konfigüre ederken temel CLI konfigürasyon detaylarına, küçük bir şirket ağı kurarken ROS konfigürasyonuna, çoklu switch üzerinde VLAN ayarları yaparken VTP ve VLAN konfigürasyonlarına ihtiyaç duyarsınız. 

Ancak anlatımlarda kullanılan network topolojileri büyük bir tasarımın küçük bir kısmını oluşturmaktaydı. Bu nedenle yönlendirme ve router kullanımı kısıtlı oranda idi hatta hiç yönlendirmelerden bahsetmedik. 

LAN konfigürasyonunu yaptıktan sonra LAN‘ları WAN / Internetwork ile iletişime geçirmek zorundasınızdır. Bu işlem Internetwork ile iletişime geçek olan tüm arayüzlere IP adresi tahsisi ile olur. Bu IP adresleri Internet (dış) bacağa ISP trafından sağlanırken, local (yerel) bacağa network yönetici tarafından private (özel) IP aralığından verilir.

 

Routing WAN - LAN
INTERFACE IP ADDRESS RELATION (Arayüz IP adresi İlişkisi)

 

Routing (yönlendirme), bir cihazdan alınan paketin network üzerinden başka bir network’te bulunan başka bir cihaza taşınması işlemidir. Yönlendirme işleminin temelinde Router’lar bulunur ve Router’lar pek son cihazlar (host) ile ilgilenmez, sadece network’ler ve tüm network’lere ulaşmak için kullanılabilecek en iyi yollar (best path) ile ilgilenirler. 

Mantıksal adres (IP Adresi), paketi network üzerinde taşımak ve hedef network’e en iyi yoldan yönlendirmek için, Donanım Adresi (MAC Adresi), ise LAN’a yönlenen paketi hedefe/son cihaza (host) ulaştırmak için kullanılır.

 

Mantıksal ve Donanımsal Adresleme
IP ADDRESS and MAC ADDRESS TRANSITION (IP Adresi & MAC Adresi Dönüşüm)

 

Bir Router bir paketi hedefe yönlendirebilmesi için en azından;

  1. Hedef adresine,
  2. Uzak (doğrudan bağlantısı olamyan) network’leri öğrenebilmek için komşu Router’lara,
  3. Tüm Uzak network’lere olan muhtemel yollara,
  4. Her uzak network için en iyi yol (best router) bilgisine,
  5. Yönlendirme bilgisinin nasıl ede edileceği ve doğrulanacağına ait bilgilere ihtiyaç duymaktadır.

Router’lar, uzak network’ler hakkındaki bilgiyi komşu Router’lardan ya da Network Yöneticisi’nden öğrenir. Ardından Yönlendirme Tablosunu (routing table) oluşturur. Yönlendirme Tablosu Internetwork’ün bir haritasıdır ve nerden nereye nasıl ulaşılacağının ağ şeklinde gösterimi olarak zihinde canlandırılabilir. 

 

Routing Table Nasıl Oluşur
What is Routing Table ? (Yönlendirme Tablosu Nasıl Oluşur? )

 

Eğer bir network Router’a doğrudan bağlı ise Router o network’e nasıl ulaşacağını bilir. Eğer bir network doğrudan bağlı değilse, Router network’e ulaşmak için iki yolu vardır. 

  1. Static Routing: Network Yöneticisi manuel olarak tüm network’lerin tanımını routing table’a girmiş demektir.
  2. Dynamic Routing: Router üzerinde çalıştırılan bir protokol aynı protokol ile çalışan diğer Router’lar ile belirli tanımlamalar ve kısıtlar çerçevesinde kalmak şartıyla haberleşerek routing table‘ı oluşturur/doldurur (populating routing table).

Bu noktada dinamik ile statik yönlendirmelerin arasındaki farklardan kısaca bahsedecek olursak; Dinamik yönlendirmede aynı protokolü kullanan Router’lar birbiri ile haberleşerek birbirini günceller, statik yönlendirmede bu işlem manuel olarak yönetici tarafından yapılmaktadır. Çok büyük bir network’te router’ları güncelleme static routing kullanıldığı durumda içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu nedenle tavsiyem iki yönlendirmeyi karışık olarak kullanmaktadır.

Routing, tüm network’lerin temelinde olmazsa olmazdır. Yönlendirmelerin iyi öğrenilmesi network tasarımlarında ve günlük hayatta karşılaşacağınız sorunların çözümünde size çok büyük kolaylık sağlar. Bir sonraki anlatımda sizler ile statik yönlendirmelerden başlayarak simülasyonlar, konfigürasyonlar üzerinden yönlendirmelerin nasıl yapıldığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sunacağım.

Emre Çağlar HOŞGÖR

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir