Powershell ile Toplu Kullanıcı Oluşturma

Bazen Active Directory’ de toplu kullanıcı açma ihtiyacımız olabilir. Bazen ise Lab ortamlarımız için Bulk kullanıcılara ihtiyaç duyabiliriz. Bu gibi durumlar için yardımcımız Powershell ‘i kullanabiliriz. İşlemler öncesi yapmamız gereken ilk şey excel dosyamızı aşağıdaki formatta hazırlamak.

powershell-toplu-kullanici (1)

Sonrasında bu dosyayı Save As yardımı ile MS-DOS CSV formatına dönüştürmek.

powershell-toplu-kullanici (2)

Oluşturmuş olduğumuz dosyanın bütünlüğünü Active Directory Powershell Module yardımı ile test ediyoruz. Bunun için “ Import-Csv ‘dosya yolu’ |ft “ komutunu kullanıyoruz.

powershell-toplu-kullanici (3)

Sonrasında aşağıdaki komutu uyguluyoruz.

Import-Csv “Dosya Yolu” | ForEach-Object {New-ADUser -SamAccountName $_.SamAccountName -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -GivenName $_.GivenName -Surname $_.Surname -Name $_.Name -DisplayName $_.DisplayName –Description $_.Description -Office $_.Office –OfficePhone $_.OfficePhone -Path $_.Path  -Enable $True –AccountPassword (ConvertTo-SecureString $_.AccountPassword -AsPlainText -force) }

powershell-toplu-kullanici (4)

Komutu çalıştırdığımızda kullanıcılarımızın oluşmuş olduğunu teyit ediyoruz.

powershell-toplu-kullanici (5)

Powershell komutunu incelediğimizde excell dosyasının ilk sırasında yer alan kelimeler karşımıza değişken olarak çıkmakta ve komut içerisinde $_.kelime şeklinde çağrıldığını görmekteyiz. For-EachObject ise Excell dosya içerisinde yer alan bilgileri 2. Sıradan son sıraya kadar değişkenlerimize yüklemeyi sağlamaktadır.

powershell-toplu-kullanici (6)

About the Author

Ersin CAN

#IT Manager #Bilişimsever #vExpert #Baba

2 thoughts on “Powershell ile Toplu Kullanıcı Oluşturma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir