Active Directory Kullanıcı Hesabı Oluşturma

Active Directory etki alanına dahil edilmiş bilgisayarların kullanılabilmesi için kullanıcı hesaplarına ihtiyaç duyarız. Bu kullanıcı hesaplarını yaratmanın bir çok yolu bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanı Active Directory Users and Computers konsolunu kullanmaktır.  Sırasıyla bu adımlar;

1. Active Directory Users and Computers konsolu açılır ve kullanıcıyı oluşturulmak istenen alan üzerinde New-User menüsüne girilir.

ActiveDirectory-User-Olusturma (1)2. İlgili haneler doldurulur.

ActiveDirectory-User-Olusturma (2)

3. Kullanıcının şifresi bu aşamada belirlenir. Şifre ile ilgili diğer işlemler sırasıyla,

User must change password next logon : Kullanıcı oturum açtığında, kullanıcıyı şifre değiştirmeye zorlar.

User cannot change password : Kullanıcı şifresini asla değiştiremez.

Password never expires : Kullanıcı password değiştirme politikalarından etkilenmez. Şifre her zaman geçerli olur

Account is disable : Kullanıcının hesabını bloke eder.

ActiveDirectory-User-Olusturma (3)4. Yaratılacak olan hesap ile ilgili özet bilgi ekranını kontrol edip Finish butonu ile kullanıcı oluşturma işlemlerini tamamlamış oluyoruz.

ActiveDirectory-User-Olusturma (4)5. Kullanıcımızın özelliklerini görmek ve diğer bilgilerini girmek için üzerine çift tıklamamız yeterlidir.

ActiveDirectory-User-Olusturma (5)

Peki bu işlemi Powershell ile yapabilir miydik ? Tabiki evet. Bunun için sunucuda Active Directory Module for Powershell konsolun açıyoruz.

ActiveDirectory-User-Olusturma (6)

Sonrasında

1. Aşağıdaki komut satırını yazmalıyız.

New-ADUser -SamAccountName “Yagiz.CAN” -UserPrincipalName “yagiz.can@getitlabs.local” -GivenName “Yagiz” -Surname “CAN” -Name “Yagiz CAN” -Path ‘OU=_Merkez,DC=getitlabs,DC=local’

ActiveDirectory-User-Olusturma (7)

Komut sonrası kullanıcı oluşacaktır fakat password bilgisi eksik olduğundan kullanım dışı (disable) olacaktır.

ActiveDirectory-User-Olusturma (8)2. Powershell komutunu biraz daha değiştirerek hesabı kullanılabilir halde oluşturabiliriz.

New-ADUser -SamAccountName “Yagiz.CAN” -UserPrincipalName “yagiz.can@getitlabs.local” -GivenName “Yagiz” -Surname “CAN” -Name “Yagiz CAN” -DisplayName “Yagiz Kaan CAN” –Description “ISMC” -Office “MERKEZ” –OfficePhone “1234567”-Path ‘OU=_Merkez,DC=getitlabs,DC=local’  -Enable $True –AccountPassword (ConvertTo-SecureString “Aa123456” -AsPlainText -force)

ActiveDirectory-User-Olusturma (9)

Komuttaki attribute bilgileri aşağıdaki gibidir,

ActiveDirectory-User-Olusturma (10)

ActiveDirectory-User-Olusturma (11)

Powershell komutları ile ilgili ayrıntı örneklere http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh852238.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

About the Author

Ersin CAN

#IT Manager #Bilişimsever #vExpert #Baba

1 thought on “Active Directory Kullanıcı Hesabı Oluşturma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir