Unix / Linux İşletim Sistemlerinde Büyük/Küçük Harf Değiştirmek:

Özellikle Web Server yönetenlerin, form feed’lerden gelen verileri büyük harf ile saklamakta zorluk çektikleri olmuştur. Çünkü form’u dolduran kullanıcılar mutlaka büyük küçük harf karışık olarak formları doldururlar.

Yukarıda bahsettiğim gibi örnek durumlarda tek bir shell script ile büyük-küçük harf dönüşümünü sağlayabileceksiniz.

Bilindiği üzere “tr” komutu tekbaşına büyük-küçük harf dönüşümü için kullanılan bir bash komutudur. Bu terminal komutunun kullanımları üzerinden büyük-küçük harf dönüşümünü makalemde açıklamaya çalışacağım.

Bir Dosyadaki Metnin Tamamını Büyükten Küçük Harfe Döndürmek:

Aşağıdaki komutu satırını bash’e yazıyoruz:

Linux-UnixLinux İşletim Sistemlerinde BüyükKüçük Harf Değiştirmek-1

# tr '[:upper:]' '[:lower:]' < input.txt > output.txt
# cat output.txt

Linux-UnixLinux İşletim Sistemlerinde BüyükKüçük Harf Değiştirmek-2

Gördüğünüz gibi tek satır komut ile çok uzun metinleri büyük/küçük harf dönüşümünü yapabilirsiniz. Bu komutun tersi de aşağıdaki gibidir,

# tr '[:lower:]' '[:upper:]' < input.txt > output.txt
# cat output.txt

Gelen feedleri bir değişken üzerinde sakladığımızı varsayalım, değişkende saklanan değerlerin büyük/küçük harf dönüşümünü nasıl yapacağız ? 

Shell Değişkenlerinde Saklanan Değerlerin Büyük/Küçük Dönüşümünü Yapmak:

Aşağıdaki komutuları BASH e gireriz.

# echo $VAR_NAME | tr '[:upper:]' '[:lower:]'
# echo $VAR_NAME | tr '[:lower:]' '[:upper:]'

Linux-UnixLinux İşletim Sistemlerinde BüyükKüçük Harf Değiştirmek-3

Bonus BASH Uygulamaları:

Aşağıdaki komut $x değişkeninin değerini büyük harfe çevirir.

# x="merhaba dünya"
# echo "${y^^}"

Linux-UnixLinux İşletim Sistemlerinde BüyükKüçük Harf Değiştirmek-4

Aşağıdaki komut $x değişkeninin değerini küçük harfe çevirir.

# x="MERHABA DÜNYA"
echo "${y,,}"

Linux-UnixLinux İşletim Sistemlerinde BüyükKüçük Harf Değiştirmek-5

ÖRNEK SHELL SCRIPT:

#!/bin/bash
# get filename

echo -n "Enter File Name : "
read fileName

# dosyanın varlığının kontrolü
if[ ! -f $fileName ]; then
echo "Filename $fileName does not exists"
exit 1
fi

# büyük-küçük harf dönüşümü tr kullanarak
tr '[A-Z]' '[a-z]' < $fileName

©Emre Caglar HOSGOR

About the Author

2 thoughts on “Unix / Linux İşletim Sistemlerinde Büyük/Küçük Harf Değiştirmek:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir