Linux İşletim Sistemlerinde Kurulum Paketleri ve Kullanımı

Linux İşletim Sistemlerinde Kurulum Paketleri ve Kullanımı:
En yaygın GNU(GNU’s Not Unix)Linux dağıtımlarından olan RedHat ve CentOS işletim sistemlerinde sunucuya işletim sisteminin kurulumu yapıldıktan sonra rpm(RedHat Package Manager) ya da yum(Yellowdog Updater Modified) paket yöneticileri ile isteğe ve ihtiyaca bağlı paketler yüklenebilir.

Aynı işlem Debian türevi Linux dağıtımlarında ise apt(Advanced Packaging Tool) ya da dpkg(Debian Package) paket yönetileri ile yapılır.

Bu makalemde Linux Sistem Yöneticilerinin sistem yönetiminde karşılacakları sorunları çözmek için kullanabilecekleri temel kurulum paketi kullanım komutlarını anlatmaya çalıştım.

1. Linux İşletim Sistemlerinde Kurulu Paketlerin Listelenmesi:

Kurulu olan hazır paketleri

  1. RedHat türevi işletim sistemlerinde listelemek için # rpm -qa | more
  2. Debian türevi işletim sistemlerinde ise # dpkg –get-selections veya # dpkg -l | more komutları girilir.
# rpm -qa | more
rpm
rpm -qa | more


# dpkg --get-selections

dpkg
dpkg –get-selections
 
# dpkg -l  | more

dpkg
dpkg -l | more
 

2. Linux İşletim Sistemlerinde Kurulu Bir Paket Hakkında Bilgi Alma:

Kurulu olan spesifik bir paket hakkında bilgi almak için

REDHAT    # rpm -qi python

DEBIAN # apt-cache show python # dpkg -s python

komutları girilir.

# rpm -qi python

rpm
rpm -qi python

# apt-cache show python

apt
apt-cache show python

 

# dpkg -s python

dpkg
dpkg -s python

3. Linux İşletim Sistemlerinde Paket Kurulumu:

Linux işletim sistemleri kurulum esnasında temel paketler kurulu olarak gelir. Bunun yanında isteğe bağlı olarak bazı paketler kurulum sonrasında da kurulabilir.

# rpm -ivh paketadi.rpm (kurulum CD si yada hazır paketleri kullanarak kurar.)

# yum install paketadi (Internetten kurar.)

# yum install /paket/yolu/paketiadi.rpm

# apt-get install libpq-dev

Not: Hem yum hem de apt-get komutlarinda -y parametresi ile soru sormadan gerekli tüm paketleri kur diyebilirsiniz.
4. Linux İşletim Sistemlerinde Yeni repo/depo Ekleme:

RPM ile İlgili repo rpm paketini kurabilirsiniz veya /etc/yum.repos.d dizinine sonu .repo ile biten bir dosya olusurup içine repo bilgilerini yazarak da gerekli “repo” yu tanımlayabilirsiniz.

# add-apt-repository ppa:pitti/postgresql

add-apt-repository komutu yoksa asagidaki komutla kurulabilir.

# apt-get install software-properties-common

apt-get
apt-get install software-properties-common

5. Linux İşletim Sistemlerinde Paket Silme:

Linux işletim sistemlerinde rpm, yum, dpkg ve apt paket yöneticilerini kullanarak kurduğumuz paketleri yine aynı yöneticiler yardımıyla kaldırabiliriz.

# rpm -e paketadi

# yum remove paketadi # dpkg -r paketadi

# apt-get remove paketadi

6. Linux İşletim Sistemlerinde Paketle Birlikte Kurulan Dosyalarin Listesi:

Linux İşletim sistemlerinde kurulu paketler ile birlikte dosyaların listelenmesi dependancy’lerin belirlenmesi ve diğer paketlerin silme ya da yükleme işlemlerinden etkilenmemesi için önemlidir. En iyi uygulama (Best Practise) silme ya da yükleme işlemi yapmadan önce kurulu olan paket ile ilgli tüm dependancy’lerin belirlenerek kurulum öncesi gerekli tüm bilgilerin toplanmasıdır.

# rpm -ql paketadi (Kurulu paket için)

rpm
rpm -ql paketadi (Kurulu paket için)

# rpm -qpl paketadi.rpm (kurulmamis rpm dosyasi için)

# dpkg -L paketadi

rpm dpkg
dpkg -L paketadi

7. Linux İşletim Sistemlerinde Bir Dosyanin Hangi Paket İle Geldigini Öğrenme:

Dosya daha önceden kurulu ise,

# rpm -qf /usr/bin/hostbind-utils-9.8.2-0.17.rc1.el6.3.x86_64

Dosya kurulu degilse,

# yum provides *bin/hostLoaded plugins: fastestmirror

# dpkg -S /usr/bin/python

dpkg yum
dpkg -S /usr/bin/python

©, Emre Caglar HOSGOR

About the Author

1 thought on “Linux İşletim Sistemlerinde Kurulum Paketleri ve Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir