En Yaygın Kullanılan Ağ Topolojileri nelerdir ?, Network LAB-0.4

Network topolojisi ister fiziksel, ister mantıksal olsun ağı oluşturan her bir cihaz ve aracın bağlanış şeklinin belirlediği görünümdür.

Bus (Yol) Topology:

Tüm cihazların tek yol (bus) üzerinden bağlandığı topoloji şeklidir. İletim hattı ortak paylaşım ortamı olarak kullanıldığından “bandwidth” problemlerine ve “delay” e neden olmaktadır. Eski bir network topolojisidir.

Bus Topology

Tam Bağlı Topoloji(Fully Connected Topology):

Her iki son nokta(end point/host) arasında bir tane bağlantı olan network topolojisidir. Diğer bir adı da tam mesh topolojidir. Teorik olarak yapılması en çok arzu edilen topolojidir, ancak gerçek hayatta uygulanması oldukça maliyetlidir. Yönlendirme protokollerinin yayılma süresini uzatır, ancak her yol yedeklidir.

full mesh

Melez (Hybrid) Topoloji:

İki ya da daha çok farklı network topolojisinin karma olarak kullanıldığı topoloji şeklidir. Günlük hayatta zorunluluktan birçok topoloji zamanla hybrid hale dönüşür.

hybrid

Mesh Topoloji:

İki son nokta arasında en az iki ya da daha fazla bağlantı olan network topolojisidir. En yaygın kullanılan network topolojisidir. Kısmen yedeklilik sağlar.

partial mesh / mesh

Halka (Ring) Topoloji:

Her son noktanın tam iki adet bağlantısının olduğu network topolojisi. Uygulanması kolay bir topoloji olduğundan kolay kurulur. Fiziksel konulmanmanın zorunlu kıldığı durumlarda tercih edilmektedir. Yedeklilik sağlayan versiyonuna dual halka topolojisi adı verilmektedir.

ring dual-ring

Yıldız (Star) Topoloji:

Kuşak (çevre) noktalarının herbirinin merkez noktası olarak belirlenen bir son noktaya doğrudan bağlıdır. Paket alışverişleri bu nokta üzerinden yapılmaktadır. Merkez nokta ile çevre nokta arasındaki hattaki bir problem, çevre nokta ile iletişimin tamamen kaybolmasına neden olmaktadır.

star

Ağaç (Tree) Topoloji:

Tamamiyle topolojik bakış açısı ile tasarlanmış bir yapıdır. Yıldız topolojisindekine benzer bir yaklaşım ile bir seviye alttaki son nokta bir üstteki ya da bir alttaki nokta aracılığı ile iletişim kurabilir. Yıldız topolojisinin eksikliklerini barındırmaktadır.

 tree

© Emre Çağlar HOŞGÖR

< önceki sonraki>

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir