Veri/Doküman Gizleme

Veri saklama, illegal örgütlerin önemli belgelerini gizlemede ve birbirlerine iletirken üçüncü şahıslar tarafından içeriğine ulaşılamamasını sağlamada başvurulan yöntemlerden biridir.

İlk bakışta akla stegonagrafi (stegonagraphy) gelebilir. Fakat onun öncesinde Windows kullanıcıların sadece komut satırı kullanarak yapabilecekleri bir veri saklama yönteminin nasıl sağlanacağını anlatacağım.

Çalışmamızda bir adet fotoğraf zula.png (jpeg, png, bmp vb.) ve saklamak istediğimiz bir adet pdf dosyası gizli.pdf dosyaları kullanılacaktır. Komut satırında bu iki dosyanın bulunduğu konuma erişiyoruz. Bizim çalışmamızda bu dizin C:\ altındadır.

cd\ komutu ile C:\ dizini altına gidiyoruz. İki dosyamızın da bu dizin altında olduğunu kontrol ediyoruz. Aksi halde dosyaların isimlerini yolları ile birlikte kullanmanız gerekmektedir.

verisaklama_1

 

Burada iki dosyayı birbirine binary olarak kopyalama işlemi gerçekleştireceğiz. Binary kopyalama komut formatı “copy /b dosyanın gizleneceği belge.png + gizlenecek olan dosya.pdf çıktı olarak oluşturulacak olan dosya adı.png” şeklinde aşağıda görüldüğü gibi komut satırına işlenmiştir.

verisaklama_2

 

İşlemin başarılı olarak tamamlanması durumunda aşağıdaki bilgilendirme alınacaktır.

verisaklama_3

 

Oluşturulan dosya farklı bir konum girilmemişse yine aynı konumda oluşacaktır.

verisaklama_4

 

Eski .png dosyası ile yeni oluşan son .png belgelerinin özelliklerine bakıldığında aradaki fark kolayca görülebilmektedir. Fakat burada işlemin nasıl yapılabildiğine yönelik bir çalışma yapıldığından örnek olarak seçilen pdf dosyasının boyutu önemsenmemiştir. Takdir edersiniz ki önemli bir mesaj, sadece metin içeriği olan daha düşük boyutlu bir belge olacaktır ve sonuç olarak oluşan png belgesinin boyutu makul kalacaktır.

verisaklama_5

 

Oluşan manzara.png dosyasına çift tıklatıldığında herhangi bir kişinin göreceği tek şey gerçekten de manzara resmi olacaktır. Windows işletim sistemlerinde bir belgenin hangi uygulama ile açılacağına, belgenin uzantısına göre karar verilir.

verisaklama_6

 

İlgili belgenin uzantısı .pdf olarak değiştirildiğinde, aynı belge işletim sistemi tarafından bir pdf dosyası olarak görülecektir.

verisaklama_7

 

Bu kez çift tıklandığında belgemiz pdf uygulaması ile açılacak ve pdf belgesindeki verileri gösterecektir.

verisaklama_8

Bu çalışmada gizlenecek belge olarak pdf kullanıldığından, sorunsuz bir şekilde işlemi tamamlamış bulunmaktayız. Bu yöntemle çalıştırılabilir bir belge gizlenmek istenirse önce rar ile sıkıştırılıp sonrasında kopyalama işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu çalışmada amaç güvenlikten sorumlu personelin neler ile karşı karşıya kalabileceğine bir örnek vermektir.

İyi çalışmalar.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir