Binary (2'li Sayılar)

Network Matematiği, Network LAB-0.5

Labarotuar çalışmamızın bu kısmında, network tasarımlarında ve temel hesaplamalarda kullanmamız gereken matematiksel tanımlara ve örnek hesaplamalara değineceğiz. En temel konumuz tüm bilgisayar bilimlerinde olduğu gibi 2’li sayı sistemi dir.

1. 2’li Sayı Sistemi (Binary Numbers):

İkili sayı sistemi sadece “ 0 ve 1 ” lerden oluşan sayı sistemidir. İkili sayı sistemi bilgisayar bilimlerinde “ true/false ” ya da “ +/+ 5 V ” gösterimlerinde kullanılır. Temel bilgisayar mantığı bu sayı sistemine dayanmaktadır.

 ÖRNEK:

110101 Örnek bir 2’li sayıdır. 2’li sayı sistemi özellikle IP addresi gösteriminde kullanılır. 2’li tabanda sadece 0 ve 1 bulunur. Diğer sayılar bu iki sayı ile ifade edilirler.

Binary (2'li Sayılar)

10’luk Taban 2’lik Taban Dönüşümleri:

10’luk tabandaki bir sayıyı 2’lik tabandaki bir sayıya dönüştürürken ard arda 2’ye bölme işlemi yapılır ve kalanlar ilk kalan sayının en sağ basamağını oluşturacak şekilde sola doğru sıralanır. Böylece 10’luk tabandaki bir sayının 2’lik tabandaki karşılığı bulunmuş olur.

25 = ( )2                                                (11001)

decimal to binary

Aynı işlemi tersten yapmak için aşağıdaki gibi basamakların ağırlıklarından faydalanırız.

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

Tüm sayılar sırasıyla ilgili olduğu tabanın 2’li tabandaki karşılığı ile çarpılır ve tüm sonuçlar toplanarak 10’luk taban karşılığı elde edilir.

16 * 1 + 8 * 1 + 1 * 1 = 25

2. 8’li Sayı Sistemi (Octadecimal/Octal Numbers):

8’li sayı sistemi, 2’li sayı sistemi ile gösterilen sayıların kısaltılmış olarak ifade edilmesi amacıyla sıkça kullanılır. 2’li sayı sistemi ile gösterilen bir sayıyı üçlü gruplar halinde gruplayıp ardından 0’dan 7’ye kadar sayılar ile gösterek 8’li sayı sistemine çevirmiş oluruz.

ÖRNEK:

100111011101110110

100.111.011.101.110.110

(6 . 7 . 3 . 5 . 6 . 6)8

3. 16’lı Sayı Sistemi (Hexadecimal/Hexal Numbers):

16’lı sayı sistemi, 2’li sayı sistemi ile gösterilen sayıların bilgisayar bilimlerinde kullanılan şeklini ifade eder. Temelde gösterimde kullanılan rakam sayısı 16 olduğundan dört adet 2’li sayı sadece 1 adet 16’lı sayı ile ifade edilebilir.

ÖRNEK:

100111011101110110

10.0111.0111.0111.0110

(2 . 7 . 7 . 7 . 6)16

İki adet Hex sayı yan yana kullanıldığında bir byte’ı gösterir. Bu yaklaşımla bir adet 2’li sayı bit’i gösterir. Bu nedenle özellikle 16-bit’lik işlemcilerin tasarlanması ile birlikte bellek adresleri ve içerisinde tutulan bilgiler 16’lı sayı formatında saklanmaya ve gösterilmeye başlamıştır.

1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-A, 11-B, 12-C, 13-D, 14-E, 15-F

4. Noktalı 10’luk Gösterim (Dotted Deciamal Form):

Bu ana kadar anllattıklarımın tamamı bilgisayar bilimleri ile ilşkili olarak anlatılmıştı. Noktalı 10’luk gösterim ise sadece network konusu ile ilgilidir. IP adresi gösteriminde kullanılan gösterim noktalı 10’luk gösterim olarak adlandırılır. Temelde bir IP adresi yan yan 32 ya da 128 bitlik 2’li sayıdan oluşur. Ancak 128 adet 2’li sayıyı okumak insan için uygun değildir. Bu nedenle bir IP adresi 8 bitlik parçalara ayrılır ve bu parçalar 10’luk tabana çevrilir ve her bir saı arasına nokta konur.

ÖRNEK:

11000000.10101000.00000000.00000001

192. 168. 0 .1  _________________________ (192.168.0.1)

© Emre Çağlar HOŞGÖR

<önceki sonraki>

About the Author

1 thought on “Network Matematiği, Network LAB-0.5

Emre için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir