Hub – Bridge – Switch Karşılaştırma Özellikleri, LAB 3.2:

HUB’ların Yerine Neden Switch Kullanılıyor?

Bu sorunun cevabı en kolay şekilde “eski bir teknolojinin ürünü olduğundan” diyerek verilebilir. Ancak aslında Hub dediğimiz birçok cihazın teknik yeterliklerini, kullanım amaçlarını incelemek bu soruya daha geçerli bir cevap bulmamızı sağlar. Şimdi Hub ne demektir, neden kullanmamaktadır konusunu inceleyelim.

Hub, üç cihaz (Hub, Bridge, Switch) arasında en basit olanıdır. Hub’lar layer-1’de çalışır ve hiçbir yönlendirme, paket kıstılaması yapmaz. Bir bisiklet tekerinin jantının çevresnden göbeğine doğru birleşen teller hub ile kurulan bir network’ün topolojisini açıklamak için iyi bir örnektir. Hub’a bir port üzerinden gelen bir veri paketi(data) diğer tüm portlardan iletilir(broadcast).

Örneğin bir Hub’a bağlı üç bilgisayardan A bilgisayarı C bilgisayrına bir paket gönderdiğinde bu paketler B bilgisayarının bağlı olduğu porttan da flood edilir. Bu da iletim hattında gereksiz paketlerin dolaşmasına ve güvenlik açıklarına neden olur. Bu nedenlerden güvenlik ve karmaşıklık problemleri olmayan küçük ağlarda kullanılan bir cihazdır.

BRIDGE Ne İş Yapar?

Bridge, Bir yerel ağı diğer yerel ağa bağlayan LAN cihazıdır. Birbirine bağlanan iki network’te aynı protokol ile çalışmalıdır.

MAC adresine göre trafik kısıtlaması yapabilir ve gelen paketleri MAC adreslerine göre hedefe yönlendirebilir.

Bridge, Hub’dan çok karışıktır. Layer-2’de çalışır. Hub’dan farklı olarak paketleri yönlendirmeden önce MAC addres tablosuna bakar, hedef adres tabloda yoksa paketleri yönlendirmez. Kısaca, Hub gibi broadcast çalışmaz, multicast/unicast çalışır.

HUB, BRIDGE Varken; Neden Switch İhtiyaç Olmuş?

Switch, temel olarak çok portlu bir Bridge’dir. IP switch’ler ise bir router gibi layer-3 yöndirme özellikleri olan çok katmanlı switch’lerdir. Hata kontrolü, paket kıstlamaları, birden fazla sanal ağ (VLAN) desteklemeleri nedeniyle Switch’ler Bridge’lerden üstündür.

Aynı subnet içerisinde günümüzde Switch’ler Hub’ların yerine kullanılmaktadır.

Bu açıklamaların ışığında aşağıdaki “Hub, Bridge, Switch Karşılaştırma Tablosu” nu inceleyiniz.

Cisco_hub_bridge_switch_1
hub bridge switch compare

Yukarıdaki anlatımlarımıza ek olarak aşağıdaki şekli üzerinde low level (layer-1, 2) cihazların çalışma prensiplerini takip edelim.

Cisco_hub_bridge_switch_network

Kırmızı network yeşil network’e bir Bridge aracılığı ile bağlanmıştır. İki network arasındaki veri iletişimi Bridge üzerinde tutulan Mac addres tablosuna göre yapılmaktadır.

Yeşil network içerisindeki iletişim ise Hub üzerinden yapılmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi bir PC “1” numara ile gösterilen paketi ethernet portundan başka bir PC’ye gönderdiğinde paket Hub’a ulaşınca Hub tarafından yapılan işlem tüm portlardan bu paketi hiç değiştirmeden flood etmektir. Bu da network’te gereksiz paket trafiğine neden olur.

Not: Bir Hub birden fazla brodacast domain’i oluşturur. Böyle olması nedeniyle networkte tüm bilgisayarlar eş zamanlı paket göndermeye çalışırsa iletişim paket çakışmaları nedeniyle yapılamaz.

Bunun yanında Switch ve Bridge ise genellikle tekli broadcast domaini oluşturur. Çünkü switch üzerine bağlı bir PC başka bir PC ile görüşmek isterse sadece görüşmek istediği PC’nin bağlı olduğu porttan veri flood edilir. Bu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access) yöntemi ile engellenir. CSMA/CD bir porttan iletişim başlatmak isteyen bir cihaz varsa diğer portlara bağlı olan cihazların iletim hattına herhangi bir paket iletmemesini dinlemede kalmasını gerektirir. Böylece iletim hattına çoklu erişim ve paket çakışmaları engellenmiş olur.

Böylece en alt seviye cihazların birbiri ile karşılaştırılmasını bitirmiş oluyoruz. Bir sayfada birden çok bilgi paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.

Emre Çağlar HOŞGÖR

About the Author

1 thought on “Hub – Bridge – Switch Karşılaştırma Özellikleri, LAB 3.2:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir