Bilgisayar Ağıları (Network) İle İlgili Terimler, Network LAB-0.1:

NETWORK TERİMLERİ:

Bu konumuzda anlatımlarımda ve günlük hayatta sıklıkla karşılaşabileceğiniz temel Network terminolojisini açıklamaya çalıştım. Bazı terimler sadece kısatlmanın karşılığı olarak verilmiştir, bunun nedeni özellikle CİSCO laboratuvarlarında konunun işlenecek olmasıdır (Ör: OSPF, Open Shortest Path First). 

Hızı 10 Mbps olan ethernet bağlantı standartları:

 1.  10 Base 2: 10 Mbps, 50-ohm ince coaxial kablo ile kurulan IEEE 802.3 standartına uygun ethernet
 2. bağlantı çeşididir. (185 metreye kadar)
 3. 10 Base 5: 10 Mbps, 50-ohm kalın coaxial kablo ile kurulan IEEE 802.3 standartına uygun ethernet bağlantı çeşididir. (500 metreye kadar)
 4. 10 Base F: 10 Mbps, 10 Base FB, 10 Base FL, 10 Base FP standartlarını içeren fiber-optic bağlantı kullanan ethernet çeşididir.
 5. 10 Base FB: Altyapı bağlantılarında senkron iletişim sağlar. (2000 metreye kadar)
 6. 10 Base FL: FOIRL ile birlikte çalışabilme yeteneğine sahip altyapı bağlantılarında kullanılan bağlantı ortamıdır. (FOIRL ile birlikte kullanıldığında 1000 metreye kadar, 10 Base FL çoğunlukla kullanıldığında 2000 metreye kadar.)
 7. 10 Base FP: Kişisel bilgisayarları bağlamakta kullanılır yıldız topolojisi kurulumunda ekstra bir cihaz ihtiyacı yoktur. (500 metreye kadar)
 8. 10 Base FX: 10 Mbps, geniş alan bağlantısı için kullanılan, IEEE 802.3 özelliklerine uygun, coaxial kablo kullanan bağlantı çeşididir. (3600 metreye kadar)

Hızı 100 Mpbs olan ethernet bağlantı standartları:

 1. 100 Base FX: 100 Mbps, multimode ikili fiberoptik bağlantı kullanan IEEE 802.3 standartlarına uygun bağlantı çeşididir. (400 metreye kadar)
 2. 100 Base T: 100 Mbps, ethernet bağlantısı UTP-5 ile kullanılan IEEE 802.3 standartlarına uygun bağlantı çeşididir. 100 Base T4, 100 Base TX (100 metreye kadar) olan çeşitleri vardır.
 3. 100 Base X: 100 Mbps, 100 Base FX ve 100 BaseTX standartlarını içeren fiber optik bağlantı kullanan ethernet çeşididir.
 4. Hızı 1 Gbps olan ethernet bağlantı standartları:
 5. 1000 Base X: 1 Gbps, 1000 Base SX, 1000 Base LX, 1000 Base LX10, 1000 Base BX10 standartlarını içeren fiber optik bağlantı kullanan standarttır.
 6. 1000 Base CX: 1 Gbps, yüksek bağlantı hızı için kullanılan kısa mesafelerde etkili olan ve bakır kablo (TP, UTP) ile kurulan bağlatı çeşididir.(25 metreye kadar)
 7. 1000 Base KX: IEEE 802.3ap standardının bir parçasıdır. Bağlantı hızı 100Mbit ile 10Gbit arasında değişklik gösterir.(100 Base KX – 10 Gbase KX)
 8. 1000 Base SX: Multimode fiber optik bağlantı için kullanılan temel bağlantı çeşididir. Bina içi bağlantılar için, ofis alt yapısı için uygundur. (62.5/125 mikro m. İle 220 metreye kadar, 50/125 mikro m. İle 550 metreye kadar)
 9. 1000 Base LX: 5 km ye kadar 10 mikro m. tek mode fiber optik kablo ile iletim yapma imkanı sağlar.
 10. 1000 Base LX10: 1000 Base LX standardına benzer ancak daha iyi kalitede ve daha uzun mesafeye iletim imkanı sağlar.
 11. 1000 Base EX, 1000 Base ZX: Standard bağlantı çeşitlerinden değildir. Ancak kullanımı yaygındır.
 12. 1000 Base T: Bu standart 1 Gbps bağlantı hızını UTP kablo ile sağlar.

 

ABR (Available Bit Rate): ATM ağlarında kullanılanır. Kaynak ile hedef arasında zamanlama gereksinimi bulunmayan yerlerde kullanılır.

 AARP (Apple Talk Address Resolution Protocol): Apple Talk protokolünde data-link addresini network adresine bağlamak için kullanılır.

Access List: Router tarafından router’a erişen ya da router’dan erişilen hizmetlerin listesi. Örneğin liste router’ın belirli bir pacağındaki IP’ye erişilmesini engelleyebilir.

Acknowledgement (ACK): Bir network cihazından diğerine belirli bir olayın olduğunu bildirmek için gönderilen uyarı paketi

Active HUB: Çok portlu, LAN (YAA) iletişim sinyallerini yükselten cihaz.

Active Monitor: Token Ring bağlantısını yönetmek için kullanılan cihaz.

Address Mapping: Bir address formatını diğerine çevirerek adres formatarı arasında dönüşüm yapmayı sağlayan tekniktir.

Address Mask: Addressin hangi kısmının network’ü hangi kısmının host (kullanıcı)’u gösterdiğini ayarlamaya yarayan bit kombinasyonu.

Address Resolution(Adres Çözülemesi): IP addresinin verilen DNS ismi ile çevrilerek gösterilmesi için yapılan işlem. Aynı nesneyi gösteren iki adresin birbirine dönüiştürülme ve ilişkilendirilme işlemi.

ARM(Asynchronous Response Mode): HDLC iletişim modu, ana istasyon ile en azından bir ikincil istason arasında kurulan iletim için kullanılır.

ARP(Address Resolution Procol):Ethernet ya da Token Rıng adresini IP adresi ile ilişkilendirmek için kullanılan protokol.

ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network)

ASBR(Autonomous System Boundry Router):OSPF yönlendirme protokolünde başka bir yönlendirme algoritmasının çalıştığı network’e komşu olan router’ı ifade eder.

ATDM: Asenkron Zaman Bölmeli Modülasyon.

Back End: Client, İstemci, Sunucu.

Backbone: interneti ifae eder, merkezi çalışan ve diğer networklere iletişim imkanı veren altyapı network’ü

Bandwidth: Network’te bulunan ağ cihazlarının bilgi taşıma kapasitesine denir.

BECN(Backward Explıcıt Congestıon Notıfıcatıon): Frame Relay netwoklerinde dar boğazın olduğu yerlerde ters yöne iletilen bit düzeni.

BGP(Border Gateway Protocol): Temel domainler arasında yönlendirme yapmak için kullanılan protokol.

Bit rate: Belli bir zaman aralığında gönderilen ve alınan bit miktarını gösteren terim.

Boot: Bilgisayarın başlangıç işlemi.

Border Gateway: Dişer autonımous system’lar ile iletişim kuran router.

BPDU(Bridge Protocol Data Unit): Spanning-Tree Protocol’ünde kullanılan “hello” paketleri ile belli zaman aralıklarında network’teki birgde özelliği olan cihazlar ile iletşim kurmaya yarayan bit dizisi.

BPS: Bit Per Second.

Bridge: Data Link Layer cihazı, iki network arasındaki iletişimi sınırlayan kendi networkündeki cihazlar arasında iletişim sağlayan cihaz.

Broadcast: Alan tüm nesneler tarafından yorumlanarak cevap verilmesi gereken tüm portlara, kendi oluştuğu port hariç, iletilen network paketi.

Broadcast Domain: Bir küme altındaki bir cihaz tarfından üretilen bir sinyalin aynı kümedeki diğer tüm cihazlar tarafından alındığı ortam. Router tarafından sınırlandırılmış network parçaları, çünkü routerlar broadcast sinyalini iletmezler.

Broadcast Storm: İstenmeyen bir network olayıdır. Broadcast paketleri tüm network segmentleri tarafından arka arkaya göndeilmesi ile networkün çalışmaz haline gelmesine neden olur.

Category 1 Cabling: Telefon iletişimine uygun olan, data iletmeye uygun olmayan iletim ortamı.

Category 2 Cabling: 4 Mbps hızlara kadar veri iletme imkanı tanıyan veri iletişimine uygun iletim ortamı.

Category 3 Cabling: 10 Mbps hıza kadar 10 Base T networkleri tarafından kullanılabilen iletim ortamı.

Category 4 Cabling 16 Mbps hıza kadar Token Ring networklerı tarafından kullanılan iletim ortamı.

Category 5 Cabling: 100 Mbps hızlara kdar olan networkler tarafından kullanılabilen iletim ortamı.

Channelized E1: 2.048 Mbps hızda çalışan ve 30 B kanalına ve 1 D kanalına ayrılmış DDR, Frame Relay, X.25 networklerini destekleyen erişim linki.

Channelized T1: 1.544 Mbps hızda çalışan ve 23 B kanalına ve 1 D kanalına ayrılmış DDR, Frame Relay, X.25 networklerini destekleyen erişim linki.

CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol. Yetkisiz erişimleri engellemek için PPP networklerinde kullanılan güvenlik yöntemi.

CIDR: Classless Interdomain Routing.

Circuit Switching: İki nokta arasındaki bağlantı arasında iletişimin sürekli kurulu olmasını gerektiren iletişim protokolü.

CTS: Clear To Send.

Clock: Saat darbesi. Saat darbesini sağlayan sistem.

CODEC: Coder-decoder.

Collision: Çakişma. Networkte iki sistemin aynı anda gönderme yapması ile oluşan paket kaybı.

Collision Detection: Çakışmaları tespit ederek diğer cihazlara iletilmesini sağlayan protocol.

Collision Avoidance: Çakışma olasılıklarını engellemek için geliştirilmiş protocol. En yaygını CSMA/CD (Carrier Sense Mutiple Access Collision Detection).

Data: Bilginin bilgisayar tarafından işlenip, iletilebilecek hale getirilmiş şekli.

Datagram: Network üzerinden mantıksal bir grup haline getirilerek gönderilen bilgi. (IP Datagram)

Data Link: İki cihaz arasındaki fiziksel bağlantı, bu bağlantı aracılığı ile Ethernet, Local Talk, Token Ring gibi protokoller aracılığı ile TCP/IP, Apple Talk vb. Protokol iletişimi yapılabilir.

Default Route: Yönlendirme tablosunda açıkça belirtilen ikinci noktaya paketleri direkt olarak yönlendirmek.

Destination Address: Datayı alan network cihazının adresi

DLCI(Data*link connection identifier): Frame Relay networkünde PVC ya da SVC yi tanımlayan değer.

DNS: Domain Name Server

DTE(Data Terminal Equipment): Sonlanma noktası için X.25 tarafından kullanılan tanım. DTE networke DCE (genelde modem) aracılığı ile bağlanır.

DUAL(Dıffusıng Update Algorithm): IGRP tarafından kullanılan yayılma algoritması.

E1: Geniş alan iletim için kullanılan 2.048 Mbps bağlantı hızı sağlayan T1 in eşleniği bağlantı çeşidi.

E3: Geniş alan iletim için kullanılan 34.368 Mbps bağlantı hızı sağlayan T3 ün eşleniği bağlantı çeşidi.

EGP: Exterior Gateway Protocol. EGP, BGP ile yerdeğiştirmiştir.

Encapsulatıon: Bir protkolü diğerinin içerisine koyma işlemi.

ES-IS: End System to Intermediate System

Ethernet: Layer-1 ve Layer-2 iletişimi için kullanılan ve CSMA/CD özelliği bulunan temel protokol

FECN: Forward explicit congestion notification. Frame Relay networkünde DTE tarafından network te sıkışıklık olduğunda gönserilen bit ile tetiklenen hatayı gösterir.

Flow Control: Akış kontrolü, network teki sıkışıklığı kontrol etmek için kullanılan yöntem.

FQDN: Fully Qualified Domain Name:

FCS: Frame Check Sequence

Full-duplex: Her iki unusur arasıda birbirine güvenebilecekleri tam network.

GDP: Gateway Discovery Protocol

GNS: Get Nearest Server

GRE: Generic Routing Encapsulatıon, Cisco tarafından geliştirilen ve geniş alandaki farklı paketlerin IP tuneli içerisine gömülmesi ile oluşturulmuş olan protokol.

Handshake: İletişim senkronizasyonu sağlamak için karşılıklı alınıp verilen paket işlemlerini açıklar.

HDLC: High Level Data Link

Helper Address: Arayüzde tanımlamış olan ve hangi broadcast paketlerinin iletileceğini gösteren arayüz adresi.

HFS: Hierarchical File System.

HTML: Hypertext Markup Language.

I/O: Input/Output

ICMP: Internet Control MessageProtocol

IGMP: Internet Group Management Protocol

ISDN: Integrated Service Digital Network

IDPR: Interdomain Policy Routing

Internet: Dünya çapında birbirine bağlı networkler arasında mail ve veri alışverişi sağlayan dünyayı saran ağ

IP(Internet Protocol): Network protokolüdür, bağlantı garantisi vermez networkün temelindedir.

IPX: Internetwork Packet Exchange, Novell Netware Systemlerine özgü bir protokol

LAN: 2 km den küçük alanlara kurulmuş kaynak paylaşımı sağlayan bilgisayar ağları

Latecy: Verinin gönderildiği yere gecikerek ulaşması

Link-Layer Address: Mac Address

MAC: Medıa Access Control

Mac Address: LAN a bağlanan her port için standart olarak kullanılması zorunlu olan tanımlayıcı.

MAN: Metropolitan-area network

MD5: Message Digest 5. SNMP mesaj doğrulamada kullanılan algoritma

Modem: Data sinyallerini analog ile dijital arasında çevirmeye yarayan araç.

MTU: Maximum Transmission Unit

Multicast: Tek bir paketin networkte kopyalanarak gideceği birden başka adrese gönderilmesini sağlayan protokol.

NAK: Negative Acknowledgment

NFS: Network File System.

Nibble: Bir byte ın yarısı

Noise: Veri ortamındaki gürültüPPP

OSPF: Open Sortest Part First

Physical Address: MAC address

Ping: ICMP echo packet çeşidi

PPP: Point to Point Prtokol

RARP: Reverse Address Resolution Protocol. Bootstrap işlemi sırasında bilgisayarın server a IP addreslerini sormak için kullandığı protokol.

RIP: Routing Information Protocol

Router: Yönlendirici

SDLC: Synchronous Data Link Control

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

SNMP: Simple Nerwork Management Protocol

Stub Network: Tek router a bağlı olan network

Switch: Anahtar cihazı

TCP: Transmission Control Protocol

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TFTP: Trivial File Transfer Protocol

UDP: User Datagram Protocol

UTP: Unshileded Twisted Pair

VTP: Virtual Terminal Protocol

©Emre Çağlar HOŞGÖR

<önceki  sonraki >

About the Author

2 thoughts on “Bilgisayar Ağıları (Network) İle İlgili Terimler, Network LAB-0.1:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir